مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی : نام پدر : کد ملی : سن :
قد : وزن : وضعیت تاهل : آخرین مدرک تحصیلی :
استان محل خدمت : پست سازمانی : مسئولیت فعلی :
سابقه خدمت : نوع استخدام : آخرین محل خدمت :
توجه: جایزه یحیی جهت تقدیر از محیطبانان و روسای مناطق است. پست های سازمانی دیگر در ارزیابی حذف می گردد.
تحصیلات دانشگاهی مرتبط با محیط زیست
(ارسال تصویر آخرین مدرک تحصیلی الزامی است)
محل خدمت کنونی: پاسگاه محیط بانی منطقه شهرستان
کشف جرایم (از 1 خرداد 94 الی 1 خرداد 95)
(ارسال تصویر صورتجلسه کشف تخلفات الزامی است)
کشف جرایم صید و شکار
(ارسال تصویر صورتجلسه کشف تخلفات الزامی است)
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10 :
11 :
12 :
13 :
14 :
15 :
کشف آلاینده های محیط زیست - ( حداکثر 5 مورد از 1 خرداد 94 الی 1 خرداد 95)
(ارسال تصویر صورتجلسه کشف تخلفات الزامی است)
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
جلوگیری از تخریب و تصرف محیط زیست - حداکثر 5 مورد (حداکثر 15 مورد از 1 خرداد 94 الی 1 خرداد 95 )
(ارسال تصویر صورتجلسه کشف تخلفات الزامی است)
1 :
2 :
3 :
4 :
5 :
6 :
7 :
8 :
9 :
10 :
11 :
12 :
13 :
14 :
15 :
شرکت در دوره های آموزشی تخصصی محیطبانی مصوب سازمان حفاظت محیط زیست
(ارسال تصویر گواهینامه شرکت در دوره الزامی است)
توضیحات :

تشویقات (از 1 خرداد 94 الی 1 خرداد 95)
(ارسال کپی برگه تشویق الزامی است)
فرمانده یگان شهرستان، معاون اداره کل فرمانده یگان استان
مدیرکل، فرماندار، استاندار
فرمانده یگان سازمان، معاون سازمان و رییس سازمان
مجروحیت حین انجام وظیفه (از 1 خرداد 94 الی 1 خرداد 95)
(ارسال تصویر مدارک پزشکی الزامی است)
نقص عضو
عضو آسیب دیده :

مجروحیت
عضو مجروح شد :

فعالیت های پژوهشی (شامل درج مقالات علمی , تالیف کتاب, ترجمه , شرکت در سمینار و کنفرانس و ...) (از 1 خرداد 94 الی 1 خرداد 95)
(ارسال مستندات الزامی است)
توضیح فعالیت :

فعالیت های شاخص (از 1 خرداد 94 الی 1 خرداد 95)
(ارسال مستندات الزامی است)
- فعالیت های رسانه ای (مدیریت وبلاگ و وبسایت, درج یادداشت و گزارش در نشریات مختلف و ...)
- ابداع و اختراع مرتبط با محیط زیست
- کسب مقام ورزشی
- کسب عناوین در زمینه عکاسی محیط زیست
- مستند سازی
- و سایر فعالیت های ارزشمند مرتبط با شغل محیط بانی
توضیح فعالیت :


 
Wildlife.ir